AYNI MI?*

‘I planted the seeds of Anatolian motifs into the mystic lands 15000 km away!’

The 9th Wearable art collection of BASHAQUES is named after the Quechuan language spoken by the Peruvian Indians, the Incas.
‘Aynı’ (IDENTICAL) in the Quechua language; It means ‘To return a favor, today it is for you, tomorrow for me!’ and is used for collective work areas in several communities.

Witnessing the surprising alikeness of Anatolian motifs and those used by Peruvian and Colombian natives, the designer spent 42 days in South America. She went to see how the weaving art that we lost in Anatolia is still alive there, had Turkish motifs wowen by the female natives of Peru and blended the two cultures by her creativity and inspiration. When she returned, she took the designs there to blend with the villages of Anatolia where weaving is still active and continued the production of fabrics with the women in Turkey .A new Wearable art collection has emerged as proof of common cultural heritage.

Alpaca wool, sheep wool, natural fibers, natural cotton, hand-woven fabrics were used in the collection. 3000-year-old jewelry from the Inca Civilizations was reinterpreted and accessories were designed in collaboration with Bodhita & Bashaques. In addition, SS22-23 Swimwear collection was added in cooperation with Salty People from all specially designed patterns of the collection.

Basak Cankeş, who went to 20 different villages and turned the collection into a 45-minute documentary at the same time, said,
“Actually, I embarked on an adventure in Anatolia where the scenes I saw in the places my mother took me as a guide in my childhood are still alive. This entire collection is the loom we weave between the cultural heritage in Anatolian lands and the South American weavings. As a designer who produces a maximum of 3 pieces of each product, this year I will be trying to carry the art of weaving from the ground to the human body. I am also very excited to announce that this collection will be on the NFT market for the digital art lovers.’

Dura Production and Alper Kuruçaylı directed the documentary of the collection, which is titled ‘On THE TRACK OF WEARABLE ART’ and the fashion Film. The Fashion Film and campaign photographs of the collection were taken by Alper Kuruçaylı.

*Is it IDENTICAL? in Turkish.

 

‘AYNI MI?’

’Anadolu medeniyeti motiflerini Güney Amerika’ nın farklı dokuma kültürleriyle kaynaştırarak, 15 bin km uzaklıktaki bilinmeyen topraklara ektim’’.

Başak Cankeş

Bashaques’ın ‘AYNI MI?’ isimli 9. Giyilebilir Sanat koleksiyonu adını Peru yerlileri İnka`ların konuştuğu Quechua dilinden alıyor.
‘Ayni’ Quechua dilinde; ‘Bir iyiliğin karşılığını vermek, bugün senin için olan yarın benim için!’ anlamını taşıyor ve kolektif çalışma alanları için kullanılıyor.

Anadolu motifleri ile Peru ve Kolombiya yerlilerinin kullandıkları motiflerin şaşırtan aynılığına tanık olan tasarımcı, Güney Amerika topraklarında 42 gün geçirdi. Anadolu’da kaybettiğimiz dokuma sanatının orada hala nasıl yaşatıldığı görmeye giderek, Türk motiflerini Peru’nun ve Kolombiya halkının kadın yerlilerine dokutturdu ve kolektif bilincin bir parçası olması arzusuyla iki kültürü harmanladı. Geri döndüğünde de oradaki harmanı Anadolu’da

hala dokumanın yapıldığı köylere götürerek buradaki kadınlar ile kumaşların üretimine devam etti. Ortaya ortak kültür mirasının kanıtı niteliğinde bir Giyilebilir Sanat koleksiyonu çıktı.

Birbirlerini asla göremeyecek olan bu ustaları Aynı Mı? isimli koleksiyonu ile bir araya getiren Cankeş eşi benzeri olmayan her biri tek adet tasarımlara imza attı. Koleksiyonda Alpaca yünü, koyun yünü, doğal elyaflar, doğal pamuk, el dokuması kumaşlar kullanıldı. Bunun yanısıra İnka Medeniyetlerine ait toprak altından çıkan 3000 yıllık takılar Bodhita & Bashaques işbirliği ile yeniden yorumlandı ve aksesuar koleksiyonu tasarlandı. Son olarak koleksiyona ait özel tasarlanan tüm desenlerden Salty People ile işbirliği yapılarak SS22-23 Swimwear koleksiyonu eklendi.

20 farklı köye giderek koleksiyonu aynı zamanda 45 dakikalık bir belgesel haline getiren Cankeş ‘Aslında çocukluğumda Anadolu’da annemin rehber olması sebebi ile gezdirdiği yerlerde gördüğüm sahnelerin hala yaşatıldığı topraklarda bir maceraya atıldım. Tüm bu koleksiyon Anadolu topraklarındaki kültür mirası dokumalar ile Güney Amerika dokumaları arasında dokuduğumuz mekiktir. Her üründen maksimum 3 adet üreten bir tasarımcı olarak bu sene dokuma sanatının yerlerden sırtlara taşınması için çabalıyor olacağım.’ diyerek koleksiyon desenlerini ve bazı ürünleri NFT olarak dijital sanat severlere de sunuyor olmanın heyecanını yaşadığını belirtiyor.

Koleksiyonun ‘ GİYİLEBİLİR SANATIN İZİNDE ‘ adının taşıyan belgeselinin yönetmenliği Dura Production’ a ait. Moda video filmi yönetmenliği ve koleksiyon fotoğrafları Alper Kuruçaylı tarafından çekildi.

SubscribeNow

SubscribeNow

Sign up to our email list and be the first to get: Information on new arrivals in our shop; Special offers and promotions.

You have Successfully Subscribed!